โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2566 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร C2 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566


คลังรูปภาพ : 2566-04-19
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา