โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 (CRCI 2023) | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 (CRCI 2023)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 959 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

น้อง BCG  ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 

The 9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 

 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา