โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียน I REGISTER | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ลงทะเบียน I REGISTER


อัตราค่าลงทะเบียน 

ลำดับ ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน

1

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์)

บทความละ 3,000 บาท

2

ผู้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานละ 3,000 บาท

3

ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)

คนละ 1,000 บาท

ระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2566 


การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://rims.rmutl.ac.th/crcisubmission/register.php

  1. ลงทะเบียน ประเภทบุคลากร มทร.ล้านนา (กรอกอีเมลที่ลงท้ายด้วย @rmutl.ac.th)
  2. ลงทะเบียน ประเภทบุคคลทั่วไป (กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน และกดยืนยันข้อมูล)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา