โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ งานประชุมวิชาการ CRCI 2024  | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

กำหนดการ งานประชุมวิชาการ CRCI 2024

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 639 คน

(64) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 พฤษภาคม 2567 - 7 สิงหาคม 2567

สถานที่ : ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมาแกรนด์วิว

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon