โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-19 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

 วันที่ : 2023-04-19

ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2566
พุธ 19 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร C2 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา