โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการพิจารณา บทความ CRCI 2022 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ประกาศผลการพิจารณา บทความ CRCI 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 9583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำชี้แจง

enlightened สำหรับผู้ที่ได้รับการ “ตอบรับผลงาน โดยให้ผู้แต่งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและทำต้นฉบับตีพิมพ์” ในเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Online Proceedings) ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. Download แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้จากระบบ
 2. ดำเนินการ ปรับแก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเข้าระบบ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 3. ชำระค่าลงทะเบียน โดย Download ไฟล์แบบฟอร์มชำระเงิน ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 (1.1 แบบฟอร์มชำระเงินที่ธนาคาร หรือ 1.2 แบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์)
 4. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ในระบบ ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
 5. ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการนำเสนอ ที่หน้าเว็บไซต์ crci.rmutl.ac.th วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 6. ผู้นำเสนอ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting (กรณีไม่เข้าร่วมนำเสนอ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตีพิมพ์ผลงานในเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Online Proceedings)

enlightenedสำหรับผู้ที่ได้รับการ “คัดเลือกเบื้องต้น” จากกองบรรณาธิการวารสาร ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ตรวจสอบแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้จากอีเมล 
 2. ดำเนินการ ส่งบทความเข้าระบบรับบทความของแต่ละวารสาร** ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565  **หมายเหตุ กระบวนการพิจารณาจากวารสาร และการตอบรับตีพิมพ์ ขึ้นอยู่กับแต่ละวารสาร**
 3. ชำระค่าลงทะเบียน โดย Download ไฟล์แบบฟอร์มชำระเงิน ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 (1.1 แบบฟอร์มชำระเงินที่ธนาคาร หรือ 1.2 แบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์)
 4. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ในระบบ ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
 5. ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการนำเสนอ ที่หน้าเว็บไซต์ crci.rmutl.ac.th วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 6. ผู้นำเสนอ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting (กรณีไม่เข้าร่วมนำเสนอ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตีพิมพ์ผลงานวารสารวิชาการ**)

enlightenedตรวจสอบสถานะการประเมิน จากระบบออนไลน์  


enlightenedดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

ติดต่อ นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว (ผู้ประสานงาน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 0870790797 หรือทางอีเมล crci.rmutl.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon