โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (CRCI 2022) | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (CRCI 2022)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 11405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับผู้ที่ได้รับการ “ตอบรับผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์” ในวารสารสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ตรวจสอบไฟล์ แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวด ได้จากทางอีเมล
  2. ดำเนินการ ปรับแก้ไขข้อมูลผลงานประกวด ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งกลับมาทางอีเมล crci.rmutl@gmail.com ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  3. ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการประกวด ที่หน้าเว็บไซต์ crci.rmutl.ac.th วันที่ 30 มิถุนายน 2565
  4. ชำระค่าลงทะเบียน โดย Download ไฟล์แบบฟอร์มชำระเงิน ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 (1.1 แบบฟอร์มชำระเงินที่ธนาคาร หรือ 1.2 แบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์)
  5. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ในระบบ ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
  6. ผู้นำเสนอ เข้าร่วมการประกวด ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting (กรณีไม่เข้าร่วมการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตีพิมพ์ผลงานในวารสารสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ติดต่อ นายพิศาล หล้าใจ (ผู้ประสานงาน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 0819612560 หรือทางอีเมล crci.rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon