โลโก้เว็บไซต์ (ขยายเวลา) เปิดรับบทความ CRCI 2024 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

(ขยายเวลา) เปิดรับบทความ CRCI 2024

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 มิถุนายน 2567 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 2106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               (ขยายเวลา)              

เปิดรับบทความ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon