โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการที่ผ่านมา | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา


  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 CRCi 2023 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 
  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8  CRCi 2022 Online เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565
  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCi 2021 Online : เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 รูปแบบออไลน์ 
  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 CRCi 2020 Online : เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2563 รูปแบบออไลน์ 
  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 CRCi 2018 : เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 
  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 CRCi 2017 : เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 
  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 CRCi 2016 : เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2559 
  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 CRCi 2015 : เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2558 
  • การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon