โลโก้เว็บไซต์ เข้าสู่ระบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ I CONTEST | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เข้าสู่ระบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ I CONTEST


คำชี้แจง

ผู้แต่งจะต้องทำการส่งบทความโดยเป็นเอกสารจาก Microsoft Word (.docx) และ เอกสาร PDF สำหรับแนบประกอบการสมัครบทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

แบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร หมดเขตส่ง วันที่ 30 เมษายน 2566

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


การเข้าระบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
 2. Log in เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
 3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการส่งใบสมัคร
 4. เลือกประเภทผลงาน 4.1 สิ่งประดิษฐ์ 4.2 ผลงานนวัตกรรม 4.3 ผลงานสร้างสรรค์
 5. กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมทั้งแนบไฟล์บทความ 2 รูปแบบ (ไฟล์ .word และ .pdf) ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการส่งใบสมัคร **กำหนดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน**


ติดต่อฝ่ายประกวดผลงานฯ ได้ที่

 • ผู้ประสานงาน : คุณพิศาล หล้าใจ 
 • Line ID : 0819612560 
 • โทร : 08-1961-2560 
 • อีเมล : crci.rmutl@gmail.com
 • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ติดต่อฝ่ายไอที 

 • ผู้ประสานงาน : คุณสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์
 • โทร : 06-3539-4661 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
 • อีเมล : crci.rmutl@gmail.com
 • ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา