โลโก้เว็บไซต์ asic award  | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

asic award

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
         ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล ASIC ระดับ Premier จากประเทศอังกฤษ สถาบันการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พ่วง Chairman Special...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา