โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุมวิชาการ CRCI 2022 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุมวิชาการ CRCI 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 11125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุมวิชาการ CRCI 2022

วันที่ 21 กรฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

09.00

- 12.00 น.

  • การนำเสนอผลงานออนไลน์ ภาคบรรยาย
  • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์
  • Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99789463989?pwd=V3k0TmNSK0REa2JPamxGUUkvb2dBUT09

    Meeting ID: 997 8946 3989 / Passcode: 442321​​

12.00

- 13.00 น.

  พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.30

- 14.30 น.

  พิธีปิดการประชุมวิชาการ

  รับชมผ่านช่องทาง   https://www.facebook.com/rdirmutlcm/ 

  Facebook Live Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  • ประกาศรางวัล “การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม”
  • ประกาศรางวัล “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์”
  • กล่าวปิดการประชุม

           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon