โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการทดลองเข้าระบบ ห้องนำเสนอออนไลน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

กำหนดการทดลองเข้าระบบ ห้องนำเสนอออนไลน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5466 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ ทดลองเข้าระบบห้องนำเสนอออนไลน์ CRCI 2022

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ผ่านระบบ Zoom

-----------------------------------------------------

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำความเข้าใจ และซักซ้อมการเข้าห้องนำเสนอออนไลน์ สำหรับผู้นำเสนอ 
  2. เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติ ให้แก่ผู้นำเสนอ

กำหนดการ

 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91433519659?pwd=dTlCTGlNdG51SytsVHlvLzdNTTJIZz09

Meeting ID: 914 3351 9659 / Passcode: 870320

เวลา กิจกรรม
12.50 - 13.00 น. ผู้นำเสนอทุกคน เข้าห้องนำเสนอออนไลน์
13.00 - 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียดการซักซ้อม ให้แก่ผู้นำเสนอ
13.30 น. เริ่มการทดลองเข้าห้องนำเสนอออนไลน์ 
13.30 - 14.00 น. ทดลองเข้าห้อง สำหรับผู้นำเสนอวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
14.00 - 14.30 น. ทดลองเข้าห้อง สำหรับผู้นำเสนอวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
14.30 - 15.00 น. ช่วง ถาม/ตอบ

ข้อชี้แจง 

  1. ให้ผู้นำเสนอ เข้าห้องนำเสนอ ผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่ 12.50 น. เป็นต้นไป 
  2. ให้ผู้นำเสนอ ตั้งชื่อ ดังนี้ กลุ่มสาขา-ลำดับที่นำเสนอ-ชื่อสกุลผู้นำเสนอ ดังนี้ 01ENG-01-นายตัวอย่าง นามสกุลผู้นำเสนอ
  3. เตรียมไฟล์นำเสนอ PPT กำหนดเวลานำเสนอ รวม 15 นาที/บทความ เพื่อนำเสนอในวันจริง

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon