โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดภาพงาน CRCI 2023 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดภาพงาน CRCI 2023 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2300 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon