โลโก้เว็บไซต์ เข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั่วไป | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั่วไป


เข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั่วไป CRCI2024


วิธีการชำระเงิน คลิกที่นี้ 

คำชี้แจง

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมงาน 

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียน (ล่วงหน้า)

อัตราค่าลงทะเบียน

(หน้างาน)

กำหนดระยะเวลาชำระ

วันที่ 22-28 ก.ค. 2567

วันที่ 5-6 ส.ค 2567

 • หน่วยงานเครือข่ายและนักศึกษา

2,000 บาท/บทความ

2,500 บาท/บทความ

 • หน่วยงานภายนอก

2,500 บาท/บทความ

3,000 บาท/บทความ

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

1.ผู้เข้าร่วมงานต้องทำการลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบตามที่กำหนด  
2.สำหรับผู้ร่วมงานที่ลงการลงทะเบียน สามารถรับใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ ที่ฝ่ายการเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567
3.หากผู้เข้าร่วมงานท่านใดที่ไม่สามารถชำระเงิน ทางผู้จัดโครงการต้องขออนุญาตทำการยกเลิกการเข้าร่วมงานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ในวันงาน ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567


สิทธิ์พิเศษของผู้เข้าร่วมงาน จะได้รับของที่ระลึก ถุงผ้า อาหารว่าง และอาหารกลางวันระหว่างงาน (รวม 2 วัน)


การเข้าระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั่วไป

 1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั่วไป คลิกที่นี่ 
 2. ตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรติดต่อและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการส่ง
 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนได้ วันที่ 22-28 ก.ค. 2567 คลิกที่นี่
 4. กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโปรด ส่งหลักฐานการชำระเงิน วันที่ 22-28 ก.ค. 2567 คลิกที่นี่
 5. สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนแล้ว 15 นาที

สถานะการลงทะเบียน


 ติดต่อฝ่ายวิชาการฯ 

 • สามารถติดต่อ กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โทร : 095-407-6880
 • ผู้ประสานงาน :  ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน 
 • โทร : 06-5472-1087 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
 • อีเมล : crci.rmutl@gmail.com
 • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon