โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-10 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

 วันที่ : 2022-05-10

Mascot CRCI2022 - น้อง BCG
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

Mascot ประจำปี 2565 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (CRCI 2022) "...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" ------------------------------ น้อง B-C-G B-Bio Economy / C-Circular Economy / G-Green Economy >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา